Radionica – Porodične konstelacije sa Bubom Milanović – Novi Sad, 16. jun

Novi Sad, 16. jun 11-17h

🔸 Mnogi lični problemi i teme sa kojima se mi nosimo u svom životu rezultat su konfuzije i trauma u porodičnom sistemu. Porodica, kao i svaki drugi sistem ima prirodni poredak. Kada je on narušen, delovanjem različitih traumaticnih događaja, dolazi do poremećaja koji mogu da deluju kroz nekoliko generacija.

💗 Rešenje u konstelaciji donosi spremnost da se prihvati život upravo onakav kakav nam je dat kroz roditelje i ostale pretke. Na taj način prihvatamo sebe, svoju autentičnost i jedinstvenu sudbinu.
🔸 U konstelacijama ne postoji previše objašnjenja, izgovorenih reči, analiza i interpretacija, a s druge strane, nije primarni cilj orijentacija na problem, već na rešenje problema, koje se često samo pojavi .
🔸 Radeći svoje lične radove i učestvovanjem u radovima drugih učesnika mi „ uredjujemo“ svoj unutrašnji sistem, koji ima svoju skrivenu dinamiku i zakonitosti po kojima funkcioniše sa okolinom.
✅ Porodicni raspored vodi sertifikovani konstelator Ljubinka Buba Milanovic.
Cena ličnog rada iznosi 35 eura u dinarskoj protivvrednosti i učešće u radu iznosi 700 dinara.
Prijave i informacije na telefon  063 327471, Buba