Javni nastup

Jednodnevna radionica javnog nastupa kod Nine Martinović Armbruster

Novi Sad, 25.jun od 10h do 20h.

Cena 40e, prijave su obavezne na telefon 069/3007-321 (Olivera).