Helena Petrin

Helena Petrin je po osnovnoj vokaciji pedagog, majka dvoje dece, operski pevač i višedecenijski tragalac za smislom života koji je pronašla nakon urađene Lične rekonekcije. Još kao dete se igrala sa energijama, isceljivala kućne ljubimce a od 2010.god.se bavi i isceljivanjem ljudi kroz rekonektivno isceljivanje i ličnu rekonekciju.

Coaching

Od tada do danas se neprestano edukuje u oblastima koje su vezane za pomaganje ljudima…Među prvima u Srbiji je završila obuku za life coacha pri američkoj alijansi psihoterapeuta, obučeni je LOA- coach (trener zakona privlačenja, učenica Joe Vitalea, metafizičara iz poznatog filma Tajna) a od nedavno i Master isceljivanja vremenskih linija po metodi Sal Rachele-a.

Isceljivanje vremenskih linija

Isceljivanje vremenskih linija je tehnika isceljivanja nastala kombinacijom nekoliko disciplina među kojima su regresoterapija, hipnoterapija, vođena meditacija, kreativna vizualizacija… Čini jedinstven paket dizajniran da leči traume ne samo iz ovog života, iz perioda ranog detinjstva već i iz prošlih života. 

Kako isceljivanje vremenskih linija funkcioniše? 

Isceljivanje vremenskih linija (engl. Timeline healing, skraćeno TLH ), počiva na ciljano-vođenoj meditaciji kojom se vraćate u prošlost, otkrivate gde je bila trauma ili negativno iskustvo, ulazite u iskustvo i isceljujete sebe u prošlosti. Obično su to traumatična iskustva iz ranog detinjstva ili neki dramatični momenti iz daleke prošlosti čije su se posledice odrazile na šest aspekata vašeg bića tj. šest nižih tela: fizičko, emotivno, mentalno, astralno, eterično i kauzalno i koje su prouzrokovane da se danas osećate ili ponašate tako zavaljujući njima.

Neka osećanja koja isceljivanje vremenskih linija može veoma uspešno da isceli su nedovoljno samopouzdanje, samopoštovanje, nepoverenje u ljude, osećanje da ne zaslužujete da živite bolje, razni oblici strahova, depresije… Imamo šest delova nas u kojima se s vremena na vreme desi disbalans a mnoge bolesti i mnogi psihološki problemi nastaju kao rezultat multiplikovanih disbalansa tih naših nivoa. Ovim načinom isceljivanja idemo nazad u srž problema srž uzroka i  isceljujemo sopstvenu prošlost u kojoj se desila trauma.

Rekonektivno isceljivanje i lična Rekonekcija

2. Rekonektivno isceljivanje je van bilo koje tehnike koju ste ikada sreli…Drugačije je od Reiki-ja, Jin Shin-a, Ki Gong-a, bioenergije….

Za razliku od isceljivanja vremenski linija u procesu Rekonektivnog isceljivanja su na delu veoma moćne frekvencije, koje u sebi sadrže informaciju, svetlost, energiju i inteligenciju, koje ka vama usmerava praktičar rekonektivnog isceljivanja i te seanse su često tek početak vašeg putovanja jer nastavljaju da rade na vama dugo nakon završetka vaše posete.

Rekonektivno isceljivanje® je često iskustvo koje će vam promeniti život, koristeći nove frekvencije koje omogućavaju ozdravljenje tela, uma i duha.  Frekvencije rekonektivnog isceljivanja deluju na sva četiri nivoa našeg postojanja: fizičkom, mentalnom, duhovnom I emocionalnom i nakon prisustva ovim seansama bićete zauvek promenjeni, funkcionisaćete na višoj frekvenciji, i ukoliko ste dovoljno otvoreni za njih, osećaćete se vrednijim i produktivnijim kao nikada do sada. 

Politika privatnosti © 2017 - . eduplaner.rs Sva prava zadržana.