Online radionica – Aktivacija vremena 2021.

NOVA RADIONICA – AKTIVACIJA VREMENA 2021.

Za sve što nam se dešava mi imamo odgovarajuće verovanje i objašnjenje. Šta je to u šta verujemo?

Jesmo li svesni svojih verovanja? Ona utiču na sve što nam se dešava, jer pomoću njih mi sebi objašnjavamo sve ono što doživljavamo. Vera čovekova nije drugo nego otvaranje vrata duše i dopuštenje Bogu da uđe.

Radimo na sebi i opet se razočaramo i odustajemo, odričemo se a nismo svesni da treba da iscelimo naša uverenja i postavimo svesno nova.

Na novoj radionici AKTIVACIJA VREMENA 2021. radićemo isceljivanje sržnih negativnih uverenja i nakon toga zameniti ih pozitivnim uverenjima.

Povezaćemo se sa moćnim uspešnim i srećnim Ja koje je postojalo u raznim vremenima naše duševne istorije. Povezaćemo se budućim vremenskim linijama 2021. Projektovaćemo se u kolektivnu buduću vremensku liniju i uticati na tu vremensku liniju radi dobrobiti čovečanstva.

Radionica će biti online preko ZOOM aplikacije, 20.decembra u 18h.

Cena radionice je 1800 dinara. Prijave na telefon 069 3007321, Olivera