Svetlana Marjanović *** Individualno Čitanje i Isceljivanje Vremenskih linija *** Predavanja i radionice Isceljivanja Vremenskih linija

Svetlana Marjanović dolazi iz Niša. Po zvaničnom obrazovanju je profesor istorije. Supruga je i majka jednog (indigo) dečaka.
Ima sposobnost da vidi i čita Vremenske linije prošlosti, sadašnjosti i svih mogućih puteva koji vam se u budućnosti otvaraju. Danas iza nje stoji nekoliko stotina zadovoljnih klijenata koji su dobili odgovore na svoja pitanja i iskoristili ih na najbolji mogući način.

Pored svog prirodnog dara, praktičar je i vrlo moćne tehnike Isceljivanja Vremenskih linija po Sal Rachelijevom učenju.
Ove tehnike isceljivanja Vremenskih linija vrlo uspešno kombinuje sa svojim prirodnim darom. Na taj način pomaže klijentima da se oslobode blokada i da žive život ispunjen svrhom.

Individualni rad sa Svetlanom Marjanović podrazumeva ČITANJE Vremenskih linija ili ISCELJIVANJE Vremenskih linija ili mogu da se kombinuju zajedno oba.  

Cena svakog pojedinačnog rada je 40eura u dinarskoj protivvrednosti. Ukoliko se odlučite za oba, cena za oba zajedno iznosi 70eura u dinarskoj protivvrednosti. Ako želite da zakažete individualno čitanje ili Isceljivanje Vreemenskih linija, pozovite 0693007321, Olivera.  Razgovor sa Cecom se vrlo uspešno izvodi i ONLINE.

Objašnjenje rada:

Čitanjem Vremenskih Linija dobijate odgovore na pitanja o vašoj budućnosti, sadašnjosti i prošlosti. Vremenske Linije ukazuju na puteve koji su najbolji za vas kako biste ostvarili svoj puni potencijal. Pomoći će vam da rešite nedoumice, nerazjašnjene odnose i situacije koje vas muče i ukazaće vam pravac kojim trebate da idete a koji je za vaše najveće dobro.

Isceljivanje Vremenskih linija moćnom terapeutskom tehnikom isceljivanja vremenskih linija po metodi Sala Rakelija, podseća na meditaciju u kojoj se vraćate kroz vreme i isceljujete vaše prošlo Ja. Ona kombinuje elemente regresije (vraćanje u prošle živote) sa tehnikom vraćanja duševnih fragmenata i preramljivanjem.

Isceljivanje vremenskih linija se dešava na šest različitih nivoa: fizičkom, emocionalnom, mentalnom, astralnom, eteričnom i uzročnom. Svako oboljenje ili emocionalna trauma dešava se na nekom od ovih šest nivoa, te se zbog toga svakom nivou pristupa sa posebnom pažnjom. Osim isceljivanja ovu tehniku možemo koristiti i za kreiranje sadašnjosti i za povezivanje sa svojim budućim Ja na željenoj vremenskoj liniji koje se već ostvarilo na način kako to priželjkujemo. Od vašeg budućeg Ja možete dobiti važne smernice za ostvarivanje najbolje verzije vaše budućnosti.


Pored individualnog rada, Svetlana Marjanović drži predavanja i radionice na temu Isceljivanja Vremenskih linija.

 

Vremenske linije – predavanje

Na prvom delu predavanja ćete se upoznati sa njenim načinom rada i šta je to što možete da dobijete iz Vremenskih linija. Na drugom delu predavanja svako će moći da postavi jedno lično pitanje na koje će dobiti odgovor.

Vremenske linije – radionica

Na radionici, uradićete tehniku “Niz bisera” po metodi Sala Rakelija. Vrlo moćna tehnika u kojoj se isceljuju serije sličnih trauma koje su se dogodile u prošlosti ovog života. Takođe predviđene su vežbe na kojima ćete otvarati kanal za rešavanje problema i izazova koje imate u sadašnjosti, savladaćete tehnike pojačavanja intuicije, kako biste lakše oslušnuli šta vam to vaše Više Ja govori. Na kraju, naučićete kako da se zaštitite od svih onih ljudi koji vam uzimaju energiju i time negativno utiču na vas.

O terminima predavanja i radionica, možete se informisati na telefon 0693007321, Olivera.

 

Politika privatnosti © 2017 - . eduplaner.rs Sva prava zadržana.